Stadsstyrelsen budgetförslag höll i Mariehamns [...]

Maarianhamina
Stadens budget fastslogs

SKATTEHÖJNING Mariehamn är den enda åländska kommun som höjer inkomstskattesatsen inför 2015.

Stadsstyrelsen budgetförslag höll i Mariehamns stadsfullmäktige till punkt och pricka. Det blev klart sent på tisdagskvällen. Mariehamns budget för 2018 har ett driftsnetto på plus minus noll euro. De totala investeringarna fastslogs till drygt 6,2 miljoner euro.

Under debatten nämnde Roger Jansson (MSÅ) att han troligen skulle föreslå en tilläggskläm gällande investeringen för ombyggnationen av Ålandsvägen. Så blev det inte. Istället kom Bert Häggblom (Ob) med ett snarlikt förslag. Förslaget innebar ett tillägg i investeringsbudgeten där infrastrukturnämnden uppmanas att vid behov planera om etapp två av byggnadsarbetet, på ett sådant sätt att budgeten inte spricker. Förslaget fick understöd men föll efter omröstning. Sju ledamöter stödde Häggbloms förslag, 19 ledamöter röstade enligt stadsstyrelsens förslag och en ledamot avstod från att rösta.

Bert Häggblom föreslog också en sänkning av inkomstskattesatsen till 17,0 procent. Det skulle ha inneburit ett minus i stadens budget för 2018 på 1,2 miljoner euro. Tre ledamöter röstade för Häggbloms förslag mot 24 som röstade för stadsstyrelsens. Det innebär att skattesatsen sänks med 0,25 procentenheter och att mariehamnarna efter årsskiftet har en inkomstskatt på 17,5 procent.

 

http://www.nyan.ax/nyheter/stadens-budget-fastslogs/

Read More!
  • I går dömdes en man [...]

  • Ur led var tiden. Både [...]

  • Genom att minska kontorsytan kan [...]

Stadens budget fastslogs

Stadsstyrelsen budgetförslag höll i Mariehamns [...]

Comment for

Stadsstyrelsen budgetförslag höll i Mariehamns [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in