Valberedningen i Åländsk Center föreslår [...]

Maarianhamina
Omval föreslås i Centern

Valberedningen i Åländsk Center föreslår inför tisdagens höststämma återval av ordförande Jörgen Pettersson tillsammans med Harry Jansson (förste viceordförande) och Carina Eriksson (andra viceordförande) för den kommande tvåårsperioden.

I förslaget ingår även styrelsemedlemmar från alla kommuner vilket understryker Centerns roll som hela Ålands parti, sägs i ett pressmeddelande, som fortsätter:

Jörgen Pettersson, Mariehamn, är lagtingsledamot och har lett partiet de två senaste åren. Tillsammans med verkställande utskott och styrelse har han jobbat för större delaktighet och engagemang bland samtliga av partiets medlemmar.

Lagtingsledamoten Harry Jansson, Jomala, är Ålands i dag kanske starkaste självstyrelseröst och dessutom tidigare partiledare.

Carina Eriksson, Hammarland, är entreprenör och företagare i mjölkbranschen och har de senaste två åren varit med i verkställande utskottet.

Tillbaka till startsidan
Tipsa Nyan

http://www.nyan.ax/nyheter/omval-foreslas-i-centern/

Read More!
  • Högsta domstolens beslut gällande fiskekvoterna [...]

  • – Landskapsregeringen gömmer sig bakom ÅHS [...]

  • För andra året i rad [...]

  • Inom Mariehamnscentern vill man inte [...]

  • Centern har fortfarande ingen lantrådskandidat.Vem [...]

Omval föreslås i Centern

Valberedningen i Åländsk Center föreslår [...]

Comment for

Valberedningen i Åländsk Center föreslår [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in