För att skydda landskapsbilden, växt- [...]

Maarianhamina
Hammarland får utökat naturreservat

För att skydda landskapsbilden, växt- och djurlivet, särskilda kulturframkallade naturtyper och tillgodose mark för friluftsliv, har landskapsregeringen beslutat om att utököa Signilskär-Märkets naturreservat i Hammarland

Reservatet har en vidd av cirka 22 500 hektar, varav land utgör cirka 400. Området ingår i EU: s naturskyddsprogram Natura 2000. (hh)

 

Tillbaka till startsidan
Tipsa Nyan

http://www.nyan.ax/notiser/hammarland-far-utokat-naturreservat/

Read More!
  • Dessa personer tilldelas Ålands självstyrelses [...]

  • Byggnadskommittén för daghemsprojekten i Lemland [...]

  • 44 000 minus visade Hammarlands bokslut [...]

  • Klockan 19.23 skickade styrelsen för [...]

  • Flera röster och Arstuflickorna sätter [...]

Hammarland får utökat naturreservat

För att skydda landskapsbilden, växt- [...]

Comment for

För att skydda landskapsbilden, växt- [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in