2017 ser ut att blir [...]

Maarianhamina
Bra budgetläge för stadsförsamling

2017 ser ut att blir ett bra år för Mariehamns församling.
Församlingen hade budgeterat med ett underskott på 25 000 euro. Utgående från läget i slutet av augusti kan det i stället bli ett överskott på 100 000 euro eller mer.

Verksamhetsintäkterna ligger på den budgeterade nivån. Det är kostnaderna som har varit lägre än väntat, säger församlingens ekonomichef Bengt Grönlund.

– Men vi ser att kyrkoskatterna har stagnerat så det finns alla skäl att vara försiktiga.

I slutet av augusti var de totala kyrkoskatterna drygt 1,8 miljoner: Det var drygt 50 000 euro mindre än motsvarande tid 2016. Samfundsskatterna når sannolikt budgeten om 224 000 euro.

Kyrkoskattesatsen ändras inte nästa år. Den ligger kvar på 1,45 procent.

 

Tillbaka till startsidan
Tipsa Nyan

http://www.nyan.ax/nyheter/bra-budgetlage-for-stadsforsamling/

Read More!
  • Polisen delar med sig av [...]

  • ”Vi har skapat ett bra [...]

  • Rysk-europeiska konsortiet Nord Stream 2 [...]

  • Skadegörelse, stöld, försök till stöld, [...]

  • Äldre konstapel Johnny Haddas vid [...]

Bra budgetläge för stadsförsamling

2017 ser ut att blir [...]

Comment for

2017 ser ut att blir [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in