Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum fortsätter sitt [...]

Maarianhamina
Ålands sjöfartsmuseum står kvar vid rodret

ENGAGERAR Pommerndockan fortsätter att engagera på Nyans insändarsidor.

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum fortsätter sitt uppdrag som förvaltare för Pommern, enligt ett pressmeddelande. Detta beslutades vid ett styrelsemöte under torsdagen.
Beslutet togs med förutsättningen att inga större förändringar sker gällande den planerade dockkonstruktionen. I så fall kan styrelsen komma att ta nytt beslut i frågan. Anledningen är att en fördröjning av dockans färdigställande skulle påverka stiftelsens verksamhet negativt, då det skulle medföra ekonomiska konsekvenser.

Styrelsen påtalar att de redan påtagit sig kostnader. De menar att de har baserat hela sin verksamhetsplanering på ett befintligt beslut om byggandet av en ny docka, taget innan de ingick avtalet med Mariehamns stad.

 

http://www.nyan.ax/nyheter/alands-sjofartsmuseum-star-kvar-vid-rodret/

Read More!
  • Ålands lyceums lag tog hem [...]

  • Skarvpizzan från Mariehamn nådde löpsedeln [...]

  • Förra månaden såg det ut [...]

  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM [...]

  • Nyhetschef Anna Björkroos efterträder på [...]

Ålands sjöfartsmuseum står kvar vid rodret

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum fortsätter sitt [...]

Comment for

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum fortsätter sitt [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in